content top

Zomernota 2016

De zomernota.

 

Bij het doorlezen van dit stuk komt vooral naar voren dat de huidige coalitie weinig initiatief toont voor en in de stad. Eerder is het een beleid van vooral zorgen dat de boot blijft drijven en dat ze rustig voort varen. Nieuwe initiatieven worden niet echt genomen door dit college of door de coalitiepartijen in gang gezet.

Ze zijn gauw tevreden en zijn erg blij met hetgeen gerealiseerd is en wordt. Veel zaken zijn al in de vorige coalitieperiode in werking gesteld. Ze hoeven alleen nog maar uitgevoerd te worden. En ja dat moet Gewoon Nijmegen zeggen: dat doet deze coalitie wel.

Maar verder is er weinig daadkracht aanwezig en al helemaal geen initiatieven om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

Gemiste kansen zullen we maar zeggen. Jammer.

Gelukkig is de recessie op zijn retour en krijgt men de wind weer wat mee. De huizenmarkt trekt aan en de verliezen in de verschillende grote grondexploitaties kunnen daardoor beperkt blijven.

Wel moeten we vaststellen dat van het extra realiseren van woningen met een lage huurprijs tot nu toe weinig of niets terecht is gekomen. Grote woorden maar weinig daden van deze coalitie tot op heden.

We zijn nu ruim over de helft van de periode maar Gewoon Nijmegen heeft nog geen enkele extra huurwoningen gerealiseerd zien worden door deze coalitie. Wel de SP- dromen mogen horen van initiatieven tot extra woningbouw, die al gauw in rook opgingen.

Nu zien we alleen maar dat deze coalitie de verantwoordelijkheid vooral bij de woningbouwverenigingen legt. Die doen het niet, die zijn in gebreken, hun schuld.

Zorg als je deze eisen stelt dat je ook de randvoorwaarden schept voor deze mogelijke taak die je toewijst aan deze woningcoöperaties. Hier ligt nog iets te winnen voor het college.

Het stadbestuur legt het aangehaalde chinees gezegde mooi uit: Het Nijmeegse bestuur waait niet met alle winden mee, bouwt molens, houdt koers maar is niet krampachtig, we ademen mee met de stad.

Gewoon Nijmegen zou het wat meer willen vertalen naar: We waaien met de diverse winden mee laveren wat en zorgen dat de boot niet zinkt en blijft varen.

In het voorstel aan de raad zijn wat storende fouten geslopen. Het lijkt ons goed om geen 55 eurocent toe te voegen aan de saldireserve maar wel de 0,55 miljoen, en de grondslagen en uitgangspunten van de jaren 2017-2010 niet toe te passen maar die van 2017- 2020.

Beetje slordig voor een wethouder financiën.

Nijmegen profileert zich als een zorgzame stad, wat wij graag onderstrepen. Maar ons bekruipt het gevoel dat bij dit onderwerp vooral gekeken wordt dat het niet teveel mag kosten en men stuurt op besparingen. Het lijkt ons dat als kinderen en jongeren behandeld moeten worden dat dit tijd nodig heeft en dat we niet eenvoudig in onze contracten afspraken kunnen maken dat de opnames minder en korter moeten worden. Dit is een theoretisch benadering en zal niet tot een betere opvang leiden. Dit moet anders. Gelukkig heeft de praktijk al uitgewezen dat het anders moet en het college is druk bezig het roer om te gooien en de juiste vaarweg te nemen.

Natuurlijk dienen wij asielzoekers en oorlogsvluchtelingen op te vangen maar dat betekend niet dat wij geen aandacht moeten hebben voor de huisvesting van jongeren en ouderen. Deze dreigen tussen wal en schip te vallen in deze zomernota. Terwijl de groep ouderen groeiende is.

Wij vragen het college dan ook om op korte termijn met een duidelijke visie en plan van aanpak te komen om de vraag naar goede ouderenhuisvesting en jongerenhuisvesting te realiseren in alle woonwijken van Nijmegen. Zodat ouderen en jongeren in hun eigen wijk kunnen wonen en leven. Waarbij op een efficiënte wijze tevens de benodigde zorg geleverd kan worden aan de ouderen. Het college onderneemt een poging in de zomernota. Maar concrete realisatie van zoals men het zo mooi zegt :” gewenste versnelling van de woningbouw” is het niet. Men is vooral gefocust op verkoop van bouwkavels in de Waalsprong en Waalfront. Maar daadwerkelijk concrete plannen ontwikkelen in de sociale woningbouw blijven ver achter. Nijmegen heeft behoefte aan sociale woningbouw, niet alleen in deze twee ontwikkelingsgebieden van de stad maar zeker in de bestaande stad en woonwijken.

Laat dit onderwerp een uitdaging zijn voor dit college.

Leefbaarheid gaat ook samen met goede voorzieningen. Voorzieningen die op dit moment nog steeds ontbreken in de Waalsprong. Gewoon Nijmegen vraagt daarom het college om extra spoed te zetten achter de realisatie van de winkels in de Waalsprong. Immers winkelvoorzieningen is een van de eerste voorwaarden voor een leefbare wijk.

Dat dit college voorstelt om de jongerenruimte in Nijmegen noord pas op de begroting van 2020 te zetten is een misser. Haal dit naar voren college!

De binnenstad verdient onze aandacht en niet alleen wat betreft de bereikbaarheid. Op dit moment is een werkgroep bezig om de bereikbaarheid voor voetgangers, fiets en consument te onderzoeken. De plaats van de auto dient hierbij ook mee genomen te worden en van het openbaar vervoer. Immers wilt men een bruisende binnenstad, dan dient deze ook goed bereikbaar te zijn. Dit college richt zich hierbij vooral op het uitbannen van de auto.

Wil je dit bereiken dan zul je een goed alternatief moeten ontwikkelen waarbij men makkelijk in en uit de binnen stad kan komen. Of dit wordt opgelost met een zelf rijdend treintje van de Waalkade naar de binnenstad lijkt ons niet.

Misschien moeten we eens niet volgens de traditionele paden gaan denken in Nijmegen. En serieus de mogelijkheid gaan onderzoeken om een Nijmeegse variant van een metro te ontwikkelen. Die gedeeltelijk ondergronds rijdt en alle hotspots zoals universiteit centrum, Waalsprong etc. met elkaar verbinden. Dan kun je met een gerust hart de binnenstad autovrij maken, bussen weren uit de binnenstad etc. etc. En zal dit een grote bijdrage leveren aan Nijmegen energie Neutraal maken, duurzaam Nijmegen etc.

Nee, wij dienen hiervoor geen moties in maar leggen het wel op tafel.

Het zal een uitdaging zijn om deze handschoen op te pakken. Wij nodigen u uit om dat samen te doen.

In de voorliggende zomernota maakt gewoon Nijmegen zich zorgen over het verschuiven van lasten en kosten naar de toekomst. We zijn er niet voor om dit te doen. Tevens valt het ons op dat dit college al een voorschot neemt om een mogelijke grotere bijdrage uit Den Haag terwijl deze zeker nog niet vast staat. We waarschuwen: geef niet uit wat je niet hebt.

 

 1 reactie op “Zomernota 2016”

  1. Bert Kley schreef:

    Jo,dat zijn toch dutchen!Tienduizenden euro’s voor dat Keizer Karel Plein.Voor die bomen en dat groen.Levensgevaarlijk die paar dfie dears over het plein lopen of fietsen!ORGANISEER JIJ EENS EEN LOOPBRUGJE VANAF DE VERENIGING!

Plaats een reactie