content top

Waterkering Kunstwerk Waalkade

Gewoon nijmegen vraagt zich af waarom het waterkunstwerk aan de Waalkade nog steeds niet werkt, ondanks het feit dat de Waalkade na de renovatie, in juni 2014 opengesteld is voor het verkeer. daarom heeft Jo Janssen de volgende vragen gesteld aan het College van B &W

In 2009 heeft de kunstenaar Julius Popp een waterkering kunstwerk gerealiseerd aan de Waalkade, ter hoogte van de Oude Haven.
Kosten van aanleg ca. € 450,000 waarvan de Gemeente Nijmegen het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen.
De jaarlijkse kosten van onderhoud waren begroot op ca. € 20.000.
In 2012 waren de kosten echter € 35.537,00. Mede veroorzaakt door het ophogen van de kwaliteit van het water naar drinkwater niveau. Wekelijks zou de waterkwaliteit gecheckt worden en de filters vervangen.
Ook zijn er in 2011 en 2012 klachten geweest van omwonenden i.v.m. geluidoverlast door het kletterende water. Dit probleem is in samenspraak met de bewoners in 2012 verholpen.
In 2013 heeft het kunstwerk het hele jaar niet gefunctioneerd i.v.m. vervanging van de damwand.
Vrijdag 27 juni 2014 is de Waalkade open gesteld voor verkeer.
Tot op heden functioneert het water kunstwerk niet.

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Waarom werkt het water kunstwerk niet
2. Wil het college dat het waterkunstwerk weer gaat functioneren
3. Zo ja, wanneer verwacht het college dat het waterkunstwerk weer daadwerkelijk zal functioneren.
4. Zo nee, wat is de toekomst van het betreffende kunstwerk.
5. Wat zijn de kosten om het gebruiksklaar te maken
6. Wat zijn de kosten van het jaarlijks onderhoudPlaats een reactie