content top

Veur-Lent – een prachtige bouwlocatie

Veur-Lent -een prachtige bouwlocatie

Om een genuanceerde benadering te schetsen is het tijd om ook een ander geluid te laten horen voor de aanpak en visie op Veur-Lent. En zeker als de locatie zich zo duidelijk leent voor bebouwing en bebouwing ons helpt aan de zo noodzakelijke extra woningen. Daarnaast is er met name ook stedenbouwkundig veel voor te zeggen om Veur-Lent van forse bebouwing te voorzien.

Benodigde woningbouw

De gemeente heeft een grote achterstand in woningbouw. We hebben een grote vraag naar huurwoningen en lange wachtlijsten. Regio Nijmegen kenmerkt zich als een regio met een hoog woningtekort. Dit geldt niet alleen op dit moment maar zeker voor de periode tot 2030.

Over circa 13 jaar woont ruim een vijfde van alle inwoners van Nijmegen in de Waalsprong, hét nieuwe stadsdeel van Nijmegen. Momenteel is meer dan de helft van de

ca.12.000 woningen gereed.

Er zijn (stand eind 2019) ca. 6.800 woningen in Noord gebouwd(voor zo’n 20.000 inwoners) en er worden nog een kleine 5.200 bijgebouwd. De gemeente Nijmegen verwacht dat die huizen rond 2030 af zullen zijn.

Er worden in het Waalfront 2.046 woningen en in de Waalsprong 12.000 woningen gebouwd. Hiervan is op dit moment ongeveer de helft gerealiseerd. Ondanks deze bouwinspanning blijft de vraag hoog en zijn er te weinig bouwlocaties. “Inbreiden” in de bestaande stad is heel beperkt mogelijk maar levert veel te weinig nieuwe woningen op. Stadsuitbreiding ligt zowel aan de Dukenburgkant(richting zuid) als in de Waalsprong (richting noord en west) alleen woningen op grote afstand van de binnenstad.

Nabijheid van de binnenstad

Waar bevinden zich nu bouwlocaties dicht bij de binnenstad. Daarvoor hebben we met name het Waalfront waar momenteel veel verschillende woningtypen worden gebouwd. Dicht bij de binnenstad bouwen geeft de woningen meer waarde en leefbaarheid. Immers, de gezelligheid en uitgaansmogelijkheden, de voorzieningen, winkels, instellingen als banken en servicegerichte bedrijven zijn er binnen handbereik.

Als er meer woningen in en direct rond de binnenstad worden gebouwd is dat niet alleen gunstig voor de bewoners van die nieuwbouw door de nabijheid van de binnenstad, het is ook gunstig voor de binnenstad zelf. Als bewoners dicht bij de binnenstad wonen zullen ze sneller en vaker de binnenstad bezoeken. Dat is goed voor de levendigheid en voor de besteding in de binnenstad. Er wordt dan ook minder snel gekozen voor alternatieve kooplocaties zoals Beuningen, Wijchen en Arnhem, en dat is ook weer gunstig voor de gezondheid van de middenstand en het behoud van werkgelegenheid.

Versterking van het afgesneden Lent

Door de realisering van de nevengeul is Lent in twee delen gesneden. Met name de woningbouw aan de dijk is van de stedenbouwkundige eenheid aan woningen in de rest van Lent afgescheiden. Er zijn in Lent 120 woningen gesloopt. Door verdere ontwikkeling van de bebouwing van het kunstmatige eiland dat Veur-Lent is geworden, kan een meer volwaardige stedenbouwkundige eenheid ontstaan of, zoals het ook aangegeven kan worden: hersteld worden. Maak straatjes, pleintjes, keermuurtjes, waterkanten en terrastjes aan de nevengeul. Ondersteun de nieuwe watersportfuncties met meer bereikbaarheid van de waterkant en ondersteunende functies zoals horeca. Kortom maak een echte uitbreiding van de stad vanuit het centrum van Nijmegen en vanuit Lent, ze horen bij elkaar en laat dat met stevige stedelijke bebouwing, kades en kademuren blijken.

Met een dergelijke benadering laat je zien dat beide kanten van de Waal én hun bewoners, bij elkaar horen, dat de beide kanten de Waal echt omarmt en dat de bebouwing dat ook duidelijk kenbaar maakt.

Op Veur-Lent liggen de resten van fort Knodsenburg. Dit verdedigingswerk was een ommuurd fort dat zich goed leent op opnieuw in beeld te brengen, op te nemen in een stedelijke omgeving met binnenstadse straatjes, kademuren, kortom op een steenachtig uiterlijk, passend bij de historische context.

Dit is een stedenbouwkundige voorstel gericht op het stadseiland als een urbaan trait- d’union tussen het oude en het nieuwe Nijmegen met een hoog potentieel voor een compacte stad die “de rivier omarmt”. Het is tevens een versteviging van de oude kern van Lent die nu een verloren stadsdeel is.

Verbinding van de bebouwing van de binnenstad Nijmegen met Lent versterkt het stedelijk gevoel van de stad Nijmegen als geheel. Er zijn in de wereld veel mooie voorbeelden van de bebouwing van eilanden tussen twee delen van een stad aan beide zijden van de stad (Parijs: île de la Cité, île St.Louis, île St.Germain, île Seguin, Londen/Theems: Ditton Island, Tagg’s Island, Rome: het prachtige Tiber-eiland,  Ierland: Cork, de vele bebouwde eilanden van Hong Kong).

Veur-Lent is een unieke en uitgelezen gelegenheid en mogelijkheid om onze mooie stad nog mooier en duurzamer te maken. We moeten deze mogelijkheid benutten en Nijmegen uitbreiden met een echt een stukje nieuw-Nijmegen-centrum.

Algemeen

Hoe moeilijk is het om gezamenlijk gezonde en kwaliteitsvolle plannen te maken die een logische en duurzame stadsontwikkeling ondersteunt. Planontwikkeling moet alle mogelijkheden beschouwen en genuanceerd zijn, iedereen aanspreken ook andersdenkenden.

Deze notitie is voor de nuancering.

Frank Jasper

Stedenbouwkundige – Gemeenteraadslid Gewoon NijmegenPlaats een reactie