content top

Reactie op het coalitieakkoord 2014-2018

Coalitieakkoord 2014-2018

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord heeft Gewoon Nijmegen door raadslid Ruud Klein Hemmink het volgende standpunt in de raad verwoord

Bij het lezen van het coalitieakkoord verscheen er een glimlach op mijn gezicht. Ik kan niet anders zeggen dat het een leuk, leesbaar stuk is. Ik dacht echt in een soort sprookje beland te zijn.

Een akkoord dat vol staat met vooral goede voornemens. Het akkoord spreekt van samen met alle mensen werken aan betere zorg, beter wonen, meer banen en inkomen.

De binnenstad krijgt prioriteit van het nieuwe college. Ook hierbij, samen met iedereen, gaan ze een stevig impuls geven aan deze huiskamer van Nijmegen. En ja, niemand mag buiten de boot vallen in Nijmegen. Al met al een mooi stuk om te lezen: Het lijkt wel een sprookje!

En ja, er worden wat potjes met geld gevuld. Bezuinigen die de afgelopen periode zijn doorgevoerd door het vertrekkende college worden teniet gedaan door het nieuwe college.
Mooi! Maar is het ook haalbaar?

Een voorbeeld. Er wordt voorrang gegeven aan het versneld ontwikkelen van de woningbouw in de Waalsprong! Prioriteit geven aan de Waalsprong! . Er wordt duidelijk voorbij gegaan aan de realiteit. Of zou dit nieuwe college in staat zijn de woningbouw uit het slop te trekken Dat zou waarlijk een unieke prestatie zijn.

Het is, volgens ons, verstandiger om de al ontwikkelde gebieden in de Waalsprong verder uit te ponden. Ervoor zorg te dragen dat deze gebieden in de aankomende raadsperiode wel gerealiseerd gaan worden. Nieuwe woongebieden ontwikkelen kost geld en gaat geld kosten. Een pas op de plaats is hier beter, dan geld te pompen in ontwikkelingen, waar geen vraag naar is.

In dat kader moeten wij vaststellen dat deze coalitie op voorhand al gaat pronken met andermans veren. Prioriteit aan het Waalfront. Vooral de handelskade, die gaan ze bouwen en realiseren. Blijkbaar heeft deze nieuwe coalitie begin dit jaar het feestje gemist, dat gegeven werd om de start van de bouw van de handelskade te vieren. Duidelijk andermans veren.

Wij, van Gewoon Nijmegen, zouden eerder graag zien dat men de al gestarte bouwen afmaakt. De deels gerealiseerde woonwijken in Waalsprong en Waalfront afmaakt deze aankomende periode, alvorens weer allerlei nieuwe plannen te ontwikkelen, waar eigenlijk geen geld voor is c.q. geen vraag naar is.
Woningen voor eenpersoons huishouden en ouderenhuisvesting verdienen een inhaalslag. Daar is een inhaalslag te doen en kan men resultaten behalen. Dat zal ook de doorstroming vergroten voor betaalbare huur en koopwoningen. Wat een van de speerpunten zou moeten zijn van deze nieuwe coalitie.

Mooie plannen om huiseigenaren te stimuleren om cultuurhistorische panden te verbeteren en onderhoud te laten plegen. Aan de een kant wil deze coalitie dat, een mooi streven! Aan de andere kant worden de lasten voor deze eigenaren fors verhoogd. Ook eigenaren van mooie panden kunnen de euro maar een keer uitgeven. Dit besef is er niet. Het ligt dan ook eerder in het logische verhaal om een subsidie aan deze eigenaren te verstrekken in de vorm van een korting op de lokale lasten, als met renoveert etc. . Dan stimuleer je deze groep.En krijg je wat je wilt.

De coalitie spreekt in het akkoord veel over samen doen, samen werken. Blijkbaar gaat dit niet op voor de lokale omroep. N1 heeft in het verleden alleen maar aangetoond, dat ze niet in staat zijn een lokale omroep voor Nijmegen te kunnen draaien. We zouden dan ook graag zien dat er regionale samenwerking wordt gezocht. En dat er een regionale omroep voor het Rijk van Nijmegen komt. Kijk naar de Vierdaags radio. Een prima initiatief van de regio omroepen. Grote afwezige was en is daar N1. Zij doen niet mee! Zij doen het alleen. Niet verstandig! Wij denken dat ze nog veel van deze andere lokale omroep kunnen leren en samenwerken de enige overlevingskans is voor N1.

De benedenstad krijgt aandacht van het college. Vreemd is het nog steeds dat Nijmegen blijkbaar alleen praat over deze benedenstad. Dit deel stuk van de binnenstad, dat voor ieder stad de “altstadt” is en door veel steden extra onder de aandacht van de bezoeker wordt gebracht, is in Nijmegen nog steeds een ondergeschoven kindje. Wij denken dat de nieuwe wethouder binnen 100 dagen maar eens moet zorgen, dat dit stuk van Nijmegen onder de aandacht van de bezoekers aan de stad wordt gebracht. Plaats eindelijk eens de verwijsborden in de stad langs de wegen, bij het station. Nergens vinden wij een verwijzing naar dit mooie erfgoed op de verwijsborden. Nergens een verwijzing naar: Oude benedenstad/altstadt Nijmegen. Dat zou een goede stap in de goede richting zijn. Wethouder doe je best. .

En een place to buy en to meet bereik je niet met torenhoge parkeertarieven. Een halvering van de tarieven zal een beter resultaat zijn. Van deze verkiezingsbelofte van de SP vinden we niets terug in het coalitieakkoord.

En ja, wat opvalt: Men beloofd veel! Maar er wordt geen financiële verantwoording/ onderbouwing gegeven in dit akkoord. Niet wie en hoe het betaald moet en gaat worden.

Het blijft dus een sprookje en dit is zeker een groot onderbelicht deel van het coalitieakkoord.

Men hanteert twee uitgangspunten voor het financiële deel :
1. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
2. De gebruiker betaalt

Er worden drie voorbeelden genoemd:

1. Rioolheffing
2. Afvalstoffenheffing
3. Verschuiving gebruikersdeel ozb naar de eigenaren.

Bij alle drie de zaken kunnen wij vooral het tweede uitgangspunt niet terug vinden: De gebruiker betaalt. De gebruiker gaat niet betalen. Vertelt u het ons maar. De huurder gebruikt immers maar hoeft niet te betalen dat geldt voor zowel woningen als winkels. Raar dus.

Een degelijke goede financiële onderbouwing ontbreekt van al deze mooie plannen in dit coalitieakkoord.

Kortom: Het coalitieakkoord is een leuk leesstuk, een Utopia, een sprookje in deze tijd. Maar niet realistisch denken wij.
Wij geven dan ook geen goedkeuring aan dit akkoord.

Ruud Klein Hemmink
Raadslid Fractie Gewoon Nijmegen
( Gemeenteraad Nijmegen )Plaats een reactie