content top

Reactie op de stadsbegroting 2015-2018

De stadsbegroting.

Een nieuwe coalitie, nieuwe kansen en nieuwe initiatieven. Daarom hebben we de begroting 2015 tot 2018 voor liggen

De coalitie is blij dat ze een sluitende begroting hebben gepresenteerd.

Ze zwaaien trots met het huishoudboekje.
Of de burgers in Nijmegen hier ook zo blij mee moeten zijn is wat anders.

Natuurlijk is het erg gemakkelijk om de boel sluitend te krijgen door vooral meer bij de burgers te gaan halen.
Als we namelijk door deze begroting heen lezen dan zien we dat de woonlasten voor de meeste burgers in de aankomende jaren zullen stijgen. De gemeentelijke belastingen stijgen voor iemand met een eigen woning ca 9 % volgend jaar. En die tendens zetten we in de daarop volgende jaren gewoon door.

Blijkbaar denkt deze coalitie dat het niet op kan, met het ophalen van geld bij de inwoners.
En ja ik hoor ze al direct roepen. Gewoon Nijmegen dit is niet waar. Gedeeltelijk klopt dit omdat deze coalitie de mensen met de lagere inkomens ontziet door de lasten voor deze mensen terug te brengen tot nihil.
Het wordt wel een beetje vreemd als er voor deze groep geen gemeentelijke belastingen meer overblijven om te betalen. Dat ze niets hoeven bij te dragen aan de Nijmeegse gemeenschap.

En dat klopt ook wel, immers als je huurder bent in Nijmegen dat heb je geen woz, geen rioolbelasting en nu ook geen afvalstoffenheffing . Het kan niet op voor deze groep. Echter er wordt eenvoudig vergeten dat vele huiseigenaren de woning onder water hebben staan. Ook bij deze vele huishoudens staat het water aan de lippen financieel. Echter deze coalitie heeft daar geen oog voor lijkt het.
Heb je een huis dan ben je rijk is de mening van velen in deze coalitie. En niets is minder waar. Velen blijven bij verkoop met een restschuld achter op dit moment.

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren met ca 15 tot 20 % gedaald. Je zou dan verwachten dat de WOZ aanslagen ook minder zouden worden. Ook dat is niet waar in Nijmegen. Nee, de jaarlijkse aanslag is gewoon ieder jaar hoger. Ja, we mogen een inflatiecorrectie doorberekenen. Klopt, maar deze staat niet in verhouding met de daling van de waarde van de huizen in Nijmegen.
Dus daarom de tarieven maar omhoog omdat het huishoudboekje sluitend gemaakt moet worden.
Gewoon Nijmegen is het met deze handelswijze niet eens. Ook keuren wij af dat de afvalstoffenheffing nu in drie jaar worden ondergebracht bij de huiseigenaren.

De coalitie houdt zich niet aan haar eigen uitgangspunten. Een daarvan is immers: De vervuiler betaald!!
De huurder immers gaat naar het toilet en heeft afval die hij aan de weg zet. Hoezo, de vervuiler betaalt. Dit is niet het geval; NIET in Nijmegen. Nee, de huiseigenaren mogen hier voor op draven.

Dit even afgezien van een mogelijke hondbelasting.
Deze belasting wordt niet kwijtgescholden of bij een huiseigenaar gelegd. Kijk en daar had de coalitie wel iets aan mogen doen volgens ons. Veel ouderen en alleenstaanden hebben een hondje voor gezelschap. Die hondenbelasting is een groot bedrag voor velen en moeilijk op te brengen. En juist daar zouden wij graag een afschaffing zien voor de eerste hond. Dat voorkomt een stuk eenzaamheid bij de ouderen bijvoorbeeld. Denk daar eens over na. Daar krijgt u wel de steun van Gewoon Nijmegen voor.

Ambities heeft deze coalitie wel Bijvoorbeeld:
We maken een versnelling in de bouw van nieuwe en vooral betaalbare huizen.
Prachtig idee om dat te willen. Maar het is realistische om van de bijgestelde planning van nieuwe woningen de aankomende jaren uit te gaan. Gewoon Nijmegen zal blij zijn als die gehaald worden.

De studenten wilt de coalitie na het afstuderen graag aan de stad blijven binden. Ze moeten hier blijven en hier werken en leven. Misschien wordt het dan ook eens tijd om deze groep, die ook zeker de potentiële kopers groep is van nieuwe woningen, eens tegemoet te komen. En niet ervoor te zorgen dat de gemeentelijke belastingen torenhoog worden en als eigenaar je krom moet betalen voor alles. Deze groep zal zeker kijken in de omgeving welke woonlasten ze daar hebben. En ja, dan steekt n Nijmegen met kop en schouders boven de omliggende gemeenten uit. Een voorbeeld. De woz in Nijmegen is ca 8 maal zo hoog als in Groesbeek.

Maak het wonen voor kopers van woningen ook aantrekkelijk en zie huiseigenaren niet als de grote melkkoe.

Een versnelling in de sociale woningbouw is misschien in samenwerking met de corporaties mogelijk. Maar zadel de coöperaties dan niet op met een extra last van de afvalstoffenheffing . Daarmee beperkt je het investeringsvermogen van de e coöperaties. Een extra jaarlijkse last van 2 miljoen betekent een verlies aan investeringsvermogen van zeker 30 tot 40 miljoen op jaarbasis. En daar kun je heel wat huisjes voor bouwen als coöperatie. Dat zou betekenen in deze periode van 4 jaar een investeringsverlies van 120 tot 160 miljoen
Dus wij van Gewoon Nijmegen zeggen NIET: doen! Die afvalstoffenheffing bij de eigenaar leggen.
Daarbij verdient het zeker aandacht in de woningbouw om ook te bouwen voor een en tweepersoonshuishoudens. Voor ouderen en werkende jongeren. Dar wordt in de begroting weinig tot niets over gezegd. Praat deze coalitie over huisvesting voor jongeren dan wordt dit vertaald als studentenhuisvesting.

Recentelijk hebben wij al een wethouder horen zeggen dat studentenhuisvesting ook eenpersoons, jongeren en ouderenhuisvesting is. Beetje krom denken wij.

Een kopje Jongerenhuisvesting en eenpersoon/tweepersoonshuishoudens in het programma zorgzame stad zou niet verkeerd zijn. Dus graag ook daar aandacht voor

De ideeën over een duurzame stad en bruisende binnenstad kunnen we omarmen.
We zijn alleen benieuwd waar deze coalitie een extra impuls gaat geven aan ouderenhuisvesting in de binnenstad. Plannen ontbreken in deze begroting daar voor.

Gewoon Nijmegen waarschuwde vorig jaar al bij de beschouwingen voor de mooie woorden van de marktpartijen. Ze laten al gauw de problemen bij de gemeente neer.
En ja wij vinden dat dat niet hoort. Afspraak is afspraak.

Neem de parkeergarage plein 1944. Risico daarvan 50 % 50 %
Praktijk is dat de gemeente Nijmegen alles heeft gekocht en nu jaarlijks met een groot tekort opgescheept zit daarmee. De marktpartij heeft de verkoopprijs ontvangen van deze parkeerplekken.
Ook in de waalsprong hebben ze de benen genomen en alleen contracten gesloten met een los uiteinde. E zal voor 31 december 2014 nog vele kavels van eigenaar moeten wisselen. Wij zijn benieuwd welk excuus ze nu weer hebben om het op te schuiven. Gewoon Nijmegen heeft gepleit voor harde afnamecontracten om de marktpartijen ook in redelijkheid aan hun verplichtingen te houden. Maar dat moest niet. We zullen zien wat begin 1015 de werkelijkheid is en hoeveel ze ook daadwerkelijk hebben afgenomen. Wij donken dat Nijmegen weer een verliespost voor zijn kiezen krijgt.

En ja de parkeertarieven zullen weer stijgen de aankomende jaren. We maken de stad steeds meer bezoekersonvriendelijk zullen we maar stellen. Ook worden er in steeds meer gebieden en woongebieden betaald parkeren ingevoerd. Wij van Gewoon Nijmegen denken dat dat ook anders kan. Binnenkort zullen we daarover met de andere fracties van gedachten wisselen.

De coalitie draagt het sporten in Nijmegen een warm hart toe en daar zijn we blij om.

Echter met een kleine opmerking in de begroting. : We bekijken op welke wijze we het stadion aan NEC kunnen verkopen, bekruipt Gewoon Nijmegen een raar gevoel.

We gaan hopelijk niet het stadion verkopen tegen een symbolisch bedrag en leggen er dan miljoenen op toe. Immers het stadion is nog lang niet afgeschreven. NEC hanteert zelf een termijn van 50 jaar afschrijving. Dus de waarde is zeker niet nihil.
En bij de verkoop tegen een symbolisch bedrag duperen we alle sporters in Nijmegen. Immers er is maar een sportbudget. Dus de overige sporters worden dan gekort en dat kan toch niet de bedoeling zijn

Als laatste willen wij een opmerking maken over de zorg en het decentraliseren van een aantal taken door de overheid.

Gewoon Nijmegen denkt en constateert ook dat alle fracties redelijk op een lijn zitten met het vertalen van deze opdrachten naar de praktijk in Nijmegen door de dit college en de raad. .
Het draagvlak hierbij is groot en wordt ook door Gewoon Nijmegen gesteund. Samen deze moeilijk slag slaan. Prima Aktie. Hopelijk krijgen we het samen goed op de rails.

In het algemeen zullen wij het college steunen in hun plannen. Wat goed voor de stad en haar inwoners is kan onze steun krijgen. En dat doen we dan ook. Maar andersom is het ook. En zullen we onze goedkeuring daar onthouden waar wij dan nodig vinden.
De begroting is hierin een onderdeel, waar we het niet helemaal mee eens zijn. Dus de voorgelegde begroting krijgt geen goedkeuring van ons.

Ruud Klein Hemmink



Plaats een reactie