content top

Promotie Oude Stad

Nijmegen is de oudste stad van Nederland, waar wij erg trots op zijn en moeten zijn. Trots op ons verleden en erfgoed. Bij de oudste stad van Nederland dringt zich ook een beeld direct op van oude, monumentale en historische gebouwen en bouwwerken. Helaas is bij het vergissings bombardement in 1944 een groot deel van deze gebouwen verloren gegaan. Maar er is nog veel over in Nijmegen.

In veel steden is men trots op dit erfgoed. Meestal besteed men in deze steden veel aandacht en attendeert men de bezoekers op dit erfgoed. Veelal wordt dat met trots gedaan met bijvoorbeeld een verwijzing naar “Altstadt” , “Oude centrum” etc .
In Nijmegen is dit echter niet het geval. Nergens treffen wij echt verwijzingen naar bijvoorbeeld de Oude Benedenstad aan op verkeersborden, wegbewijzering, informatie borden etc. In ieder geval veel te weinig. Gewoon Nijmegen vindt dit een gemiste kans. Immers dit erfgoed is een belangrijk promotiemiddel voor Nijmegen. Wees trots op het verleden en laat dat zien. Gewoon Nijmegen zou graag een visie van het college hieromtrent zien.

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens dat er weinig of geen bewegwijzering (infoborden) zijn, die naar de historische stadsdelen van Nijmegen verwijzen?
2. Deelt men de mening van Gewoon Nijmegen dat een uitgebreide bewegwijzering naar deze historische stadsdelen (Altstadt) aandacht verdient?
3. Is het college bereid om onderzoek te doen en een plan van aanpak en realisatie van deze verwijsborden in de meest brede zin van het woord op te stellen voor verwijzingen naar historische Nijmeegse staddelen. (Dit geldt ook voor de ANWB borden. *)
4. Bij de periodieke vervanging van de plattegronden in de informatie borden bij de invalswegen van Nijmegen speciaal aandacht te gaan geven aan deze historische stadsdelenPlaats een reactie