content top

ontwikkeling Genestetlaan

Aan:                            Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Van:                            Fractie Gewoon Nijmegen

Betreft: ·                      Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde

Onderwerp:                 Genestetlaan ontwikkeling

Nijmegen, 4 mei 2017

Geacht college,

Aan de Genestetlaan in het Willemskwartier ontwikkelt en bouwt  Stuworld twee appartementencomplexen.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan is nadrukkelijk verklaard door het college dat er goedkope, betaalbare woningen en kleine appartementen gerealiseerd zouden worden. Zeker ook voor starters op de woningmarkt en ook goedkope huur voor jongeren uit o.a. de wijk Willemskwartier .

Op basis hiervan heeft de gemeente Nijmegen de wettelijk eis van de maat van  minimaal 51 vierkante meter laten vallen . De toezegging van de wethouder om in gesprek met de ontwikkelaar over de mogelijkheid een percentage van de woningen voor jongeren uit de wijk te reserveren, bijvoorbeeld 20%. Doel is jongerenstarters die al in de wijk wonen de kans te geven in de wijk te blijven wonen .

Mede op de toelichtingen van de wethouder, het college, is het voorstel van de bestemmingswijziging door de raad goedgekeurd.

Eindelijk wordt er een van de speerpunten van het coalitieakkoord  ingevuld, er wordt gestart met de realisatie van goedkope huurwoningen etc .

 Zoals we allemaal hebben kunnen lezen in de advertentie en in de Gelderlander adverteert Stuworld nu met 140 een-kamerstudio s  voor €  710  (28-38 m2)  kale huur en 88 ruimere appartementen (41-125 m2) voor kale  huurprijzen van € 775 tot 1253 per maand

Het is duidelijk dat er geen goedkope huurwoningen voor starters en jongeren hier gerealiseerd worden door Stuworld.  Derhalve is door de raad de bestemmingswijziging goedgekeurd op verkeerde toelichtingen en informatie aan de raad door college en Stuworld.

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met ons eens dat de goedkeuring van het onderhavige bestemmingsplan door de raad op verkeerde toelichtingen en informatie door  het college en Stuworld is gebaseerd c.q. gegeven .
  2. Aangezien er geen goedkope huur wordt aangeboden maar eerder het maximale onder de huurgrens,  is het zaak om de maximale huur vast te laten stellen door de huurcommissie. Is het college het daarmee eens.
  3. Als het college positief reageert op vraag 2. Is het college dan bereid om het huurteam van Nijmegen opdracht te geven om de eerste inventarisatie te verrichten en de laagste huur voor ieder studio/ appartement in kaart te brengen.
  4. Is het college bereid om met Stuworld in overleg te treden en op basis van de uitkomsten van het huurteam Stuworld voor te stellen deze huurprijzen te hanteren.
  5. Mocht Stuworld  de door hun gehanteerde huurprijzen blijven hanteren is het college dan bereid om de bevinden van het huurteam aan de huurcommissie voor te leggen en de huurcommissie  te verzoeken om de minimale huur vast te stellen voor iedere studio en appartement.
  6. Kan het college de raad infomeren hoe zij in de toekomst dergelijke toezeggingen (afspraken) van ontwikkelaars etc, contractueel vast gaat leggen in mogelijke exploitatieovereenkomsten etc.. Oftewel welke aanpassingen aan de te hanteren protocollen er gedaan zullen worden, zodat toezeggingen etc ook daadwerkelijk worden ingevuld.

 Plaats een reactie