content top

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.

 

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 11 mei 2016

Constaterende dat:

  • Het college de raad heeft geïnformeerd over het ambitiedocument Hof van Holland- Broodkorf-Woenderskamp  Overwegende dat:
  • Het betreffende gebied door de  recessie etc al veel heeft in  moeten boeten aan ambitie en dit in het algemeen geen positieve invloed heeft op de kwaliteit.
  • Om dit gebied toch kwalitatief een hoger niveau mee te geven het goed is als in het op te stellen bestemmingsplan aandacht en voorschriften worden gegeven voor de vijfde gevelpartij van de te bouwen woningen. (Dit is het dak.)
  • In andere gebiedsdelen van de Waalsprong dit niet specifiek gedaan is en er wijken gecreëerd zijn met veel platte daken. De vijfde gevel is hierbij het ondergeschikt kindje geworden.
  • Men in die bestemmingsplannen de nokhoogte en goothoogte gelijk gesteld heeft om maximale inhoud te kunnen bouwen. Dit betekent dan wel dat het blokkendozen worden: Vierkant, recht toe, recht aan met een plat dak.
  • Dit onderhavige gebied zeker niet een kopie moet worden van andere reeds gebouwde wijken in de Waalsprong en het daarom verstandig is om bij het ambitiedocument  aandacht te vragen voor de vijfde gevel, zijnde de daken. Door in het ambitiedocument op te nemen dat er een variatie in de nokhoogte en de goothoogte dient te zijn, worden de architecten gedwongen creatief om te gaan bij het ontwerp van hun woningen. Roept het college op;
  • Als richtlijn op te nemen voor het bestemmingsplan voor Hof van Holland – Broodkorf-Woenderskamp dat voor het totale gebied geldt dat 90% van de gebouwen een verschil in de nokhoogte en de goothoogte dient te hebben van minimaal 2 meter. (De bestemming winkels/detailhandel uitgezonderd).


Plaats een reactie