content top

Motie: Restauratie Oude Stad Glashuis dient afgemaakt te worden.

 

Raadsvergadering: 16 december 2015

Agendapunt 13

Onderwerp: Teruggevorderde subsidie Papengas 4.

 

MOTIE: Restauratie Oude Stad Glashuis dient afgemaakt te worden.

 

De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 16 december 2015

 

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt om de teruggevorderde subsidie Oude Stad van € 600.000 niet aan de algemene middelen toe te voegen maar voor het nieuwe gewijzigde ontwerp van de Bastei in te gaan zetten
  • Het project Oude Stad (Glashuis) waarvoor de betreffende subsidie moest worden aangewend nog niet volledig is gerestaureerd c.q. niet volgens de regels is gebeurd of nog moet gebeuren
  • De teruggevorderde subsidie een provinciale, gelabelde subsidie betreft Oude Stad (Glashuis) is.
  • Deze subsidie terug betaald dient te worden aan de subsidieverstrekker, in dit geval de provincie Gelderland, of alsnog dient te worden aangewend voor het gelabelde doel Oude Stad (Glashuis).

 

Overwegende dat:

  • Gelet op het voorgaande lijkt het ons logisch om de gelabelde subsidie niet terug te betalen aan de provincie Gelderland maar voor het gelabelde doel aan te wenden c.q. te reserveren.
  • Het niet juist is en niet mag dit gelabelde subsidiebedrag voor ander doeleinden aan te wenden anders dan voor het gelabelde doel of terug te betalen aan de subsidieverstrekker provincie Gelderland.
  • Het geld zeker ingezet moet worden voor cultuurhistorie etc. in Nijmegen, in dit geval de restauratie project Oude Stad Glashuis

 

Roept het College van B&W op:

  1. Haar raadsvoorstel in te trekken omdat hierbij een oneigenlijk gebruik van de verstrekte subsidie wordt voorgesteld;
  2. Het teruggevorderde subsidiegeld te reserveren voor het door de provincie gelabelde doel Oude Stad (Glashuis);
  3. Ervoor zorg te dragen dat er gestart wordt onder regie van de gemeente Nijmegen de betreffende restauratie uit te voeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 Plaats een reactie