content top

Motie: draag de Graafseweg niet ten grave.

Afbeelding met tekening Automatisch gegenereerde beschrijving
Gewoon Nijmegen op Twitter | Gewoon Nijmegen

Motie: Draag de Graafseweg niet ten grave.

Motie behorende bij agendapunt 29 van de raadsvergadering van 10 juni 2020.

Indieners:

Maarten Bakker (VVD), Jean Paul Broeren (Stadspartij DNF), Mark Buck en Delano van Luik (CDA), Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu), Frank Jasper (Gewoon Nijmegen), Hans van Deurzen en Will Reichgelt (50-plus).

De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 10 juni 2020,

Constaterend dat:

 • het college voorstelt rijstroken weg te halen op de Graafseweg ten behoeve van de leefbaarheid aan de Graafseweg;
 • de weg inrichting van de Graafseweg uitnodigt tot (te) hard rijden;
 • in de onderzoeken naar een versmalling van de Graafseweg uitgegaan is van gelijkblijvend verkeersaanbod;
 • er nu al vaak file staat op de Graafseweg, de ontsluitingswegen nabij de Graafseweg en op de S100; en dat
 • de onderzoeken geen uitsluitsel geven over de invloed van een versmalling van de Graafseweg op andere wijken, zoals de Hazenkamp, Willemskwartier, Waterkwartier, Hees, Bottendaal, Wolfskuil en de Kolpingbuurt.

Overwegend dat:

 • Nijmegen huizen bouwt gericht op minimaal 15% bevolkingsgroei;
 • het verkeersaanbod komende jaren (dus) gaat stijgen;
 • de S100 aan zijn maximumverwerkingscapaciteit zit en óók met geplande aanpassingen niet voldoende verwerkingscapaciteit heeft om de stijging van het verkeersaanbod op te vangen;
 • een versmalling van de Graafseweg het fileprobleem op de S100 en de andere ontsluitingswegen, zoals Muntweg, Groenestraat, Marialaan, Paul Krugerstraat, Molenweg en Tweede Oude Heselaan vergroot;
 • de leefbaarheid aan de Graafseweg ook verbeterd kan worden zonder rijstroken voor gemotoriseerd verkeer weg te halen, bijvoorbeeld door een andere weginrichting met snelheidsremmende maatregelen;
 • er aan versmalling van de Graafseweg onduidelijke risico’s kleven voor de leefbaarheid van omliggende wijken, zoals de Hazenkamp Willemskwartier, Waterkwartier, Hees, Bottendaal, Wolfskuil en de Kolpingbuurt; en dat
 • met het weghalen van rijstroken voor gemotoriseerd verkeer Nijmegen centrum slechter bereikbaar wordt voor Nijmegenaren in Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch Oost.

Spreekt uit dat:

de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Neerbosscheweg veiliger moet worden ingericht.

En roept het college op:

de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Neerbosscheweg veiliger in te richten met minimaal 2×2 rijstroken verwerkingscapaciteit voor gemotoriseerd verkeer.

En gaat over tot de orde van de dag.Plaats een reactie