content top

Mobiliteitsvisie

Met een aantal kanttekeningen, zijn wij gematigd positief over het ambitiedocument ‘Nijmegen goed op weg’. Het streven om Nijmegen, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden en de leefbaarheid te vergroten onderschrijven wij.

Het vergroten van de leefbaarheid door o.a. eisen te stellen aan de uitstoot daar kun je niet tegen zijn. Maar tegelijkertijd voorzien wij dat toekomstplannen, zoals het invoeren van een milieu en zero-emissie zone, ook grote consequenties heeft voor de bereikbaarheid van de stad en dus voor de ondernemers die afhankelijk zijn van bezoekers en leveranciers. Nog los van de extra investeringskosten die ondernemers voor hun kiezen krijgen. Zeker als door allerlei maatregelen ook het parkeren in de binnenstad zwaar wordt ontmoedigd. Gelukkig zijn we nog niet zover en wachten we landelijke richtlijnen nog af, zo meen ik te kunnen lezen. Maar wij steunen op voorhand wel het amendement ‘geen verstikkende milieuzone’ van de VVD en DNF.

Overigens, laten we wel wezen. Niet iedereen kan met de fiets of het openbaar vervoer en kan een elektrische auto betalen. Het strakke ontmoedigingsbeleid van het college: fietsers eerst, dan heel lang niks en dan weer fietsers elektrisch of niet, dan openbaar vervoer, dan elektrische auto’s en dan de gewone man in zijn tweedehands autootje, diesel of niet, delen wij niet. De fietser waant zich zo langzamerhand King off the Road, met alle irritaties en frustraties over en weer van dien. Daarom ook onze steun aan het amendement van het CDA en de VVD. ‘houd de auto niet van de straat’.

Verder zijn wij heel benieuwd naar het uitvoeringsprogramma, de resultaten uit het onderzoek naar de zin en onzin van een milieuzone en naar de parkeernota.

Ton RoesPlaats een reactie