content top

Lindenberg, huis voor de kunsten

Aan:                            Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Van:                            Fractie Gewoon Nijmegen

Betreft: ·                      Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde

Onderwerp:                 Lindenberg Huis voor de kunsten

Nijmegen, 11 april 2017

Geacht college,

De Lindenberg in Nijmegen is het huis voor de  kunsten  voor Nijmegen . Hier zorgt men voor een divers aanbod van cursussen voor de Nijmegenaren op allerlei gebieden van het beoefenen van  kunst  uiteenlopend van toneel tot beeldende  kunst .  Hiervoor wordt door de gemeente Nijmegen ook jaarlijks een subsidie toegekend aan De Lindenberg .

Op dit moment bereiken ons steeds meer berichten van gebruikers  (cursisten) van De Lindenberg dat er cursussen met ingang van het volgend cursusjaar 29017-2018 niet meer gegeven worden c.q. geen activiteiten meer ontwikkeld worden op bepaalde gebieden van het aanbod van De Lindenberg.

Ergo er is een duidelijke tendens dat het management aanstuurt op alleen een cursusaanbod op het gebied van Muziek, toneel en dans.

Andere kunstgebieden zoals keramiek en edel smederij etc worden opgegeven c.q. wordt een actief uitstervingsbeleid op gevoerd  door het management.  De speciaal ingerichte ruimtes  worden ontmanteld en niet  meer verhuurd aan de cursusgevers op  deze andere gebieden van kunst.

Het schijnt dat De Lindenberg in gesprek is met het RIBW  om in De Lindenberg ruimten te gaan verhuren voor dagopvang  van het RBW. Dit laatste is toch duidelijk niet de doelgroep van De Lindenberg , Huis voor de kunsten .

Het management heeft per email laten  weten : “ Na rijp beraad ziet het managementteam zich genoodzaakt vanaf seizoen 2017/2018 te moeten gaan stoppen met de verhuurconstructie BK 3.0, de verhuur van de beeldende ruimten voor het geven van beeldende cursussen aan volwassenen.”

Ook wordt aangegeven dat het management op zoek is naar een permanente huurder voor het geheel, die passende activiteiten verzorgt voor de vrijkomende ruimten. Wel willen ze dat deze huurder eventueel gaat/mag  onderverhuren .

Het is duidelijk dat het managementteam van De Lindenberg hiermee een deel van haar taken aan het afstoten is, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Lijkt ons.

Na hetgeen wij vernomen hebben heeft het t managementteam zichzelf recentelijk in salaris van loonschaal 11 naar loonschaal 12 op  geplust .

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vraag aan het college:

 

  1. Is het college ervan op de hoogte dat De Lindenberg voor het aankomende seizoen de verhuur van de beeldende ruimten stop zet ende betreffende  het cursussen hiervoor van hun cursusaanbod heeft geschrapt . Wat is het standpunt van het college omtrent deze wijzigingen in de wijzigingen en onderstreept het college deze al dan niet?
  2. Is het college het met het management eens dat de  vrijkomende ruimten aan derden verhuurd worden die niets of weinig  met de doelstellingen van de Lindenberg  overeen komen.. (dagopvang is geen doelstelling van De Lindenberg)
  3. Is het college bereid om op korte termijn kritisch te kijken nar het aanbod dat De Lindenberg voor het komende seizoen van plan is te bieden aan de Nijmegenaren en deze te toetsen aan de doelstellingen van De Lindenberg .
  4. Indien onze informatie omtrent de loonsverhoging juist is; Wat is het standpunt/mening  van het college over deze blijkbaar recentelijk loonschaal verhoging van leden van het managementteam .
  5. Er wordt tevens aangegeven dat de gemeentelijk subsidie alleen gebruikt mag worden voor kunsteducatie voor jongeren. Hierdoor worden volwassen cursisten van de Lindenberg gediscrimineerd op leeftijd . Is het juist dat de subsidie alleen voor jongeren gegeven wordt?  En zo ja is het college bereid om aan  deze  mogelijke leeftijdsdiscriminatie een einde te maken?

 Plaats een reactie