content top

Lift bij De Oversteek

De nieuwe brug “De Oversteek” in Nijmegen is een ware icoon geworden, die de skyline van Nijmegen eer aan doet. Toen deze brug werd opgeleverd viel ons oog al direct op de lift die naast de brug op de hoogte van het kantoor van de Gelderlander was gerealiseerd. Het doel van deze lift was ons in eerste instantie vreemd en onbekend.
Na enig speurwerk bleek deze lift een functie te hebben voor de bereikbaarheid van het fietspad/voetpad van De Oversteek. Een lichtje ging bij ons branden: Waar hadden wij zoiets eerder gehoord? Dat was bij de roltrappen die gerealiseerd waren bij de snelbinder aan de spoorbrug. Deze laatsten zijn inmiddels verwijderd omdat deze roltrappen nooit of weinig werkte in de praktijk.

Bij De Oversteek had men dus niet gekozen voor roltrappen maar voor een lift. Gewoon Nijmegen vroeg zich toe wel direct af of deze lift wel “Hufterproof” zou zijn, mede gelet op de wijze van uitvoering van deze lift, zoals o.a. glazen wanden en een gewoon “huis en tuin” lift.

Al snel bleek dat de lift vernield werd en is deze nu al geruime tijd “BUITEN GEBRUIK”.
Gewoon Nijmegen vreest dat deze lift eenzelfde verhaal wordt als de roltrappen naast de snelbinder: Een soap van vele dure reparaties, veel uitval en uiteindelijk sloop.
En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Gewoon Nijmegen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met Gewoon Nijmegen eens dat deze lift niet weer een roltrap soap moet worden?
2. Kiest het college er dan voor om de lift te repareren, dan wel af te breken.?
3. Indien voor behoud van de lift gekozen wordt: Het ontwerp van de lift zodanig (in overleg met de architect) aan te passen dat deze “hufterproof” kan worden uitgevoerd. Is het college bereid om de nodige acties etc. daarvoor op korte termijn te ondernemen?
4. Op welk termijn denkt het college dan de lift weer in gebruik te kunnen nemen?
5. Indien gekozen wordt voor sloop; Op welk termijn wordt de lift dan gesloopt.?Plaats een reactie