content top

Lidmaatschap

Hierbij nodigen wij u van harte uit lid te worden van Gewoon Nijmegen. Het lidmaatschap van Gewoon Nijmegen kost u slechts 10,00 euro per jaar.

Het enige wat wij van u vragen is om het lidmaatschap automatisch af te mogen schrijven van uw bank- of postbank nummer en een kopie van uw legitimatie. Zodra wij de machtiging van u retour hebben bent u lid van Gewoon Nijmegen. Wel dient u 16 jaar of ouder te zijn en geen lid te zijn van een andere plaatselijke politieke partij.

Als u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u een email sturen naar: fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl of bel ons op nummer 024-3299622 (bereikbaar tijdens de politieke avonden).

Wilt u lid worden? doe dan het volgende:

1. Print onderstaand aanmeldingsformulier uit en vul dit in;
2. Print onderstaand machtigingsformulier uit en vul dit in;
3. Voeg de kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe;
4. stuur dit pakket voldoende gefrankeerd naar:

Fractiekamer Gewoon Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

AANMELDFORMULIER

Ik meld mij aan als lid van Gewoon Nijmegen
Ik machtig Gewoon Nijmegen om jaarlijks ‚ 10,- van mijn rekening af te schrijven.

Naam + voorletters‚ ………………………………………………………………………

Geslacht: Man/Vrouw ( doorhalen wat niet van toepassing is)

Adres:‚ ……………………………………………………………………….

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………

Handtekening & Datum

Machtigingsformulier Automatisch betalen

Ondergetekende:

Naam + voorletters ………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………

Verleent tot wederopzegging machtiging aan Gewoon Nijmegen om van onderstaande bank- of girorekening de contributie van 10,00 euro per jaar af te schrijven.

Bank/Postbanknummer: ……………………………………………

t.n.v.: ………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………

Handtekening: