content top

Fractie

Gewoon Jo Janssen, partijvoorzitter

De bekendste horecaondernemer uit Nijmegen is geboren in de benedenstad en Nijmegenaar in hart en nieren. Kent het leven van arm tot rijk en van laag tot hoog. Hij heeft 15 jaar in het Waterkwartier en 10 jaar in de Wolfskuil gewoond. Jo wil de gemeente beter laten zorgen voor de Nijmegenaar. Wil zich zelf inzetten voor meer actie vanuit de gemeente: minder praten meer doen. Ervaren mensen aantrekken uit het bedrijfsleven voor posten in gemeente. Beeindigen torenhoge kosten voor de bedrijven en de gewone burger. Jo is ook bekend bij de ouderen van deze stad. kijk naar stichting benedenstad Nijmegen.

 

Gewoon Ton Roes, raadslid

Al een paar jaar op de achtergrond als fractievolger bezig. Nu raadslid. Geboren en getogen in Nijmegen, met wortels in de benedenstad. Werkte na zijn studie arbeidsmarktpolitiek als manager in het bedrijfsleven, het ziekenhuiswezen en de sportwereld. Heeft ruime bestuurlijke ervaring bij verengingen. Was, al langer geleden, o.a. manager betaald voetbal bij NEC. Werkte tot zijn pensioen in 2015 als plv. directeur-locogemeentesecretaris bij de gemeente Wijchen. Was daar vier jaar geleden adviseur bij de coalitievorming en schreef het coalitieakkoord. Weet dus wel een beetje hoe de politieke hazen lopen. Was als ZZP-er interim-directeur van een regionale bibliotheekorganisatie in Boxmeer e.o. En werkte vanaf 1 januari 2017 tot 1 mei aanstaande als interim-directeur van sociaal-cultureel centrum en theater ’t Mozaïek in Wijchen.
Betrokkenheid bij de plaatselijke politiek in ‘zijn’ stad is nu een nieuwe uitdaging. Heeft vooral iets met de no nonsens inzet van gN.

GN ELS def1Gewoon Els Stouthamer, fractie-coördinator


Els is zelfstandig horecaondernemer en exploiteert de horeca van de Jan Massinkhal in Nijmegen en runt samen met haar zoon Stouthamer Catering. Daarnaast is zij secretaris van Stichting benedenstad Nijmegen waar zij de spil is in het organiseren van activiteiten voor (veelal eenzame) ouderen. Ook is zij voorzitter van Buurtvereniging Bataafs kwartier. Els heeft zich jarenlang ingezet voor ondernemersactiviteiten in de binnenstad, met name voor de Ringstraten waar zij jarenlang secretaris is geweest. Bij fractie Gewoon Nijmegen is zij de verbindende factor.

Gewoon Ronald Christiaans, fractie volger

is geboren in Soest en woont sinds 2017 in Nijmegen. Na 20 jaar voor de brandweer actief te zijn geweest, heeft Ronald de overstap gemaakt naar het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) waar hij verantwoordelijk was voor het opleiden, trainen en oefenen van het LOCC en de Landelijke Operationele Staf. In 2014 is de overstap gemaakt naar de Politieacademie waar Ronald nu verantwoordelijk is voor het dossier Digitale Simulaties en hierbij onder andere het onderwijs ondersteunt bij het inzetten van Virtual Reality en andere simulaties.
Ronald heeft is in Soest 20 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer, heeft 4 jaar in de gemeenteraad gezeten voor een lokale partij, is voorzitter geweest van een sportvereniging en bestuurslid bij een welzijnsorganisatie. Tot slot is hij nog actief als internationaal crisismanager voor de EU en de VN.
Na de verkiezingen in 2018, heeft Ronald contact gezocht met Jo Jansen en vervolgens lid geworden van de partij. Binnen Gewoon Nijmegen is Ronald verantwoordelijk voor de dossiers Openbare Orde en Veiligheid en Duurzaamheid. Maar eigenlijk vindt hij overal wel wat van.

Gewoon Nancy Jacobs, fractievolger

Een echte Nijmegenaar, geboren op Plein 1944, nu woonachtig op de Waalkade. Altijd enorm veel interesse gehad in het echte Nijmegen.
In Nijmegen gestudeerd, als ondernemer actief geweest, diverse netwerkclubs opgericht, betrokken bij Valkhofvereniging als Penningmeester, Lid Ledenraad Rabobank, diverse andere bestuur functies in het Nijmeegse. Actief in het vrijwilligerswerk. Nijmegen moet het echte Nijmegen blijven ook voor de Nijmegenaar

 

Gewoon Frank Jasper, fractievolger

Woont en werkt ruim 16 jaar in Nijmegen. Afgestudeerd architect en momenteel werkzaam als bouwkundige. Heeft jarenlang gewerkt bij verschillende woningstichtingen. Thans adviseur ruimtelijke ordening en woningbouw onder meer voor een aantal gemeenten en woningcorporaties. Zijn interesse gaat uit naar volkshuisvesting en stadsontwikkeling.