content top

Fractie

Gewoon Jo Janssen, partijvoorzitter

De bekendste horecaondernemer uit Nijmegen is geboren in de benedenstad en Nijmegenaar in hart en nieren. Kent het leven van arm tot rijk en van laag tot hoog. Hij heeft 15 jaar in het Waterkwartier en 10 jaar in de Wolfskuil gewoond. Jo wil de gemeente beter laten zorgen voor de Nijmegenaar. Wil zich zelf inzetten voor meer actie vanuit de gemeente: minder praten meer doen. Ervaren mensen aantrekken uit het bedrijfsleven voor posten in gemeente. Beeindigen torenhoge kosten voor de bedrijven en de gewone burger. Jo is ook bekend bij de ouderen van deze stad. kijk naar stichting benedenstad Nijmegen.

Gewoon Frank Jasper, Raadslid

Nieuwe start voor Gewoon Nijmegen

Per eind januari 2020 heb ik het stokje van Ton Roes in de gemeenteraad overgenomen. Het afscheid van Ton is treurig, zijn gezondheid liet hem in de steek. Ook treurig omdat hij het prima deed en Gewoon Nijmegen na Jo Janssen goed vertegenwoordigde. Natuurlijk anders dan Jo, maar dat wisten we vooraf al!

Nu dus de uitdaging om na Jo en Ton onze lokale partij weer voor het voetlicht te brengen.

We zullen het niet anders doen dan eerst. Onze belangrijke punten zijn en blijven:

  • Transparant zijn en geen achterkamertjespolitiek
  • Geen grote uitgaven aan gemeentelijke organisatie
  • Zorgen voor de belangen van de gewone Nijmegenaar dus:
  • Lagere woonlasten, lagere huren en meer sociale woningen
  • Minder belastingen zoals milieubelasting/Darkosten
  • Beter openbaar vervoer en lagere kosten
  • Betere bereikbaarheid van de binnenstad
  • Zorgen voor de belangen van de kleine ondernemers (werkgelegenheid)

We bouwen aan een nieuwe opzet van de partij, willen nog een of twee fractievolgers erbij. Ook zijn we een voorstander van een betere samenwerking van de drie lokale partijen in de gemeenteraad. Bij elkaar hebben de lokale partijen nu samen 5 zetels, die moeten goed worden uitgebuit.

Eerst maar eens starten en de eerste ervaringen opdoen.

We spreken of zien elkaar snel!