content top

Veur-Lent – een prachtige bouwlocatie

Veur-Lent -een prachtige bouwlocatie Om een genuanceerde benadering te schetsen is het tijd om ook een ander geluid te laten horen voor de aanpak en visie op Veur-Lent. En zeker als de locatie zich zo duidelijk leent voor bebouwing en bebouwing ons helpt aan de zo noodzakelijke extra woningen. Daarnaast is er met name ook stedenbouwkundig veel voor te zeggen om Veur-Lent van...

Motie Valkhof museum Een museum voor gisteren, vandaag en de toekomst Agendapunt:             9. Raadsvoorstel Aankoop en verbouwing Museum het Valkhof Indiener:                     M.T. Buck...

Gradus

Moeder, ’t is weer mis. Nee hoor, Nijmegen krijgt een Graodus fan Nimwegen straat. Op ons initiatief en met steun van Gewoon Nijmegen en Stadspartij Nijmegen heeft de raad unaniem ingestemd met onze motie. Het woord is nu aan het college.Maar waar vind jij dat de Graodus fan Nimwegen moet...

Amendement: Meer en beter Parkeren in de Hezelpoortgarage

Amendement behorende bij de bespreking van het Agendapunt: Aantal openbare parkeerplaatsen Hezelpoortgarage Indiener: – Frank Jasper (Gewoon Nijmegen) – Paul Eijgenhuizen (Voor Nijmegen Nu) De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 23 september 2020, Constaterende dat: – Het College is voornemend een woongebouw met ruim...

707 Openbare parkeerplaatsen Gewoon Nijmegen wil 7070 openbare parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen...

« Older Entries