content top

Zomernota 2016

De zomernota.   Bij het doorlezen van dit stuk komt vooral naar voren dat de huidige coalitie weinig initiatief toont voor en in de stad. Eerder is het een beleid van vooral zorgen dat de boot blijft drijven en dat ze rustig voort varen. Nieuwe initiatieven worden niet echt genomen door dit college of door de coalitiepartijen in gang gezet. Ze zijn gauw tevreden en zijn erg blij...

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.   De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 11 mei 2016 Constaterende dat: Het college de raad heeft geïnformeerd over het ambitiedocument Hof van Holland- Broodkorf-Woenderskamp  Overwegende dat: Het betreffende gebied door de  recessie etc al veel heeft in  moeten boeten...

Initiatief voorstel: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!

INITIATIEFVOORSTEL: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!   Onderwerp: Noodopvang en sociale huisvesting, werkgelegenheid   Initiatiefvoorstel aan de raad om een versnelling in de sociale woningproductie te krijgen, de verliezen in de grondexploitaties te beperken, werkgelegenheid te stimuleren en jongeren en ouderen gepaste, betaalbare huisvesting...

Motie: Restauratie Oude Stad Glashuis dient afgemaakt te worden.

  Raadsvergadering: 16 december 2015 Agendapunt 13 Onderwerp: Teruggevorderde subsidie Papengas 4.   MOTIE: Restauratie Oude Stad Glashuis dient afgemaakt te worden.   De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 16 december 2015   Constaterende dat: Het college voorstelt om de teruggevorderde subsidie Oude Stad van € 600.000 niet aan de algemene...

Schriftelijke vragen: Voortgang belastingbetaling in termijnen

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Van: Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen Betreft: · Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde Onderwerp Voortgang belastingbetaling in termijnen Nijmegen, 9 oktober 2015 Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 heeft ondergetekende de motie ingediend Belastingen betalen;...

« Older Entries