content top

Veur-Lent – een prachtige bouwlocatie

Veur-Lent -een prachtige bouwlocatie Om een genuanceerde benadering te schetsen is het tijd om ook een ander geluid te laten horen voor de aanpak en visie op Veur-Lent. En zeker als de locatie zich zo duidelijk leent voor bebouwing en bebouwing ons helpt aan de zo noodzakelijke extra woningen. Daarnaast is er met name ook stedenbouwkundig veel voor te zeggen om Veur-Lent van...

Motie Valkhof museum Een museum voor gisteren, vandaag en de toekomst Agendapunt:             9. Raadsvoorstel Aankoop en verbouwing Museum het Valkhof Indiener:                     M.T. Buck...