content top

Motie: draag de Graafseweg niet ten grave.

Motie: Draag de Graafseweg niet ten grave. Motie behorende bij agendapunt 29 van de raadsvergadering van 10 juni 2020. Indieners: Maarten Bakker (VVD), Jean Paul Broeren (Stadspartij DNF), Mark Buck en Delano van Luik (CDA), Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu), Frank Jasper (Gewoon Nijmegen), Hans van Deurzen en Will Reichgelt...