content top

Bankjes in de Grotestraat.

Elk weekend komen veel toeristen met de boot naar Nijmegen, waaronder veel ouderen die slecht ter been zijn. Ik zag ze stumperen met of zonder rollators toen ze de Grote Straat opliepen, de snelste maar zeer steile weg naar het centrum. Nergens een moment van rust, doorbijten dus. De vraag die ons bezig houdt is in hoeverre het mogelijk is om in de Grotestraat mobiele stoelen of...

Mobiliteitsvisie

Met een aantal kanttekeningen, zijn wij gematigd positief over het ambitiedocument ‘Nijmegen goed op weg’. Het streven om Nijmegen, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden en de leefbaarheid te vergroten onderschrijven wij. Het vergroten van de leefbaarheid door o.a. eisen te stellen aan de uitstoot daar kun je niet tegen zijn. Maar tegelijkertijd voorzien wij dat...

Cultuurvisie

Er wordt vaak gezegd dat het doel van cultuur is dat het verbroedert, verbindt, inspireert en prikkelt. Dat doen de Schouwburg en het concertgebouw, maar het carnaval, het Nimweegs Soap Theater en het Nimweegs Artiestenfestival doen dat net zo goed. Daar doen sommige mensen lacherig over en stellen, soms nogal neerbuigend, dat volkscultuur een slap aftreksel is van hoge...