content top

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

 Gewoon Nijmegen dient vanavond de onderstaande motie in samen met de andere indieners. Agendapunt 13: Raadsvoorstel Groei. Cultuurvisie 2020 Nijmegen De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 25 september 2019 Indieners: Wendy Grutters, Stadspartij DNF, (M. Bakker) VVD, (T. de Wit) PvdA, (M. Feddema) SP, (M. Buck) CDA                    (T. Roes) Gewoon...