content top

Onze reactie op de algemene beschouwingen

Voorzitter, geacht college, beste raadscollega’s, mensen op de tribune en mensen die aan het TV scherm gekluisterd zitten Vandaag is het ultieme moment om als raad met het nieuwe college van gedachten te wisselen over het te voeren beleid en de plannen voor de komende jaren. Normaliter vindt het debat hierover plaats in een algemene voorbeschouwing op de begroting bij de zogenoemde...

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme (Citaat: Hubert Humphrey, Amerikaans Democratisch politicus en vicepresident 1911-1978) Motie behorend bij Agendapunt 9 Stadsbegroting 2019 Indiener: Ton Roes (Gewoon Nijmegen) De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 14 november 2018 Constaterende dat: • De burgemeester het Handvest...

Gewoon Nijmegen op Twitter

Gewoon Nijmegen op Twitter Sinds half oktober beschikt Gewoon Nijmegen weer over een Twitter account: @gewoon_nijmegen. Dit is het officiële account van onze partij. Zoals bekend is, heeft onze partij altijd al een Twitter account gehad. Dit account werd altijd beheerd door inmiddels ex raadslid Ruud Klein Hemmink. Na zijn besluit om afscheid te nemen van Gewoon Nijmegen, heeft Ruud...