content top

Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger

Motie behorende bij agendapunt 8: Stadsbegroting 2017-2020 (99/2016) Raadsvergadering 2 november 2016. le  Indiener: Jo Janssen Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger. De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 2 november 2016 Constaterende dat: Het bestuur van Nijmegen de burgers goed inzicht wil geven in wat ze doen en waar het gemeenschapsgeld voor...