content top

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.   De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 11 mei 2016 Constaterende dat: Het college de raad heeft geïnformeerd over het ambitiedocument Hof van Holland- Broodkorf-Woenderskamp  Overwegende dat: Het betreffende gebied door de  recessie etc al veel heeft in  moeten boeten...