content top

Initiatief voorstel: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!

INITIATIEFVOORSTEL: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!   Onderwerp: Noodopvang en sociale huisvesting, werkgelegenheid   Initiatiefvoorstel aan de raad om een versnelling in de sociale woningproductie te krijgen, de verliezen in de grondexploitaties te beperken, werkgelegenheid te stimuleren en jongeren en ouderen gepaste, betaalbare huisvesting...