content top

Schriftelijke vragen: Voortgang belastingbetaling in termijnen

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Van: Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen Betreft: · Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde Onderwerp Voortgang belastingbetaling in termijnen Nijmegen, 9 oktober 2015 Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 heeft ondergetekende de motie ingediend Belastingen betalen;...

Motie: “Geen Ge-jo-jo

Raadsvergadering: 21 oktober 2015 Agendapunt 11 Onderwerp: Raadsvoorstel Toepassen coördinatieregeling (Smit-Draad terrein) Motie: “ Geen ge-jo-jo : De Nijmeegse Burgers moeten kunnen vertrouwen op gemaakte afspraken/toezeggingen met de gemeente Nijmegen” De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 21 oktober 2015 Constaterende dat: – Het college ter...