content top

Laat de zon schijnen voor een mooi en groot zonnepark

Raadsvergadering:  8 juli 2015 Agendapunt 11 Onderwerp: Bestemmingsplan De Grift Noord   MOTIE: Laat de zon schijnen voor een mooi en groot zonnepark   De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 8 juli 2015   Constaterende dat:   Nijmegen als gemeente duurzaam wil zijn op termijn en in zijn eigen energie zoveel mogelijk zelf wil voorzien. Deze...