content top

Onderzoek betaald parkeren

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Van: Ruud Klein Hemmink, Fractie Gewoon Nijmegen Betreft: • Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van reglement van orde Onderwerp: Parkeren in St . Anna , draagvlakonderzoek. Nijmegen, 27 mei 2014 Betreft :Onderzoek betaald parkeren Geacht college, Gewoon Nijmegen wordt door diverse bewoners, ondernemers...

Reactie op het coalitieakkoord 2014-2018

Coalitieakkoord 2014-2018 Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord heeft Gewoon Nijmegen door raadslid Ruud Klein Hemmink het volgende standpunt in de raad verwoord Bij het lezen van het coalitieakkoord verscheen er een glimlach op mijn gezicht. Ik kan niet anders zeggen dat het een leuk, leesbaar stuk is. Ik dacht echt in een soort sprookje beland te zijn. Een akkoord dat vol...