content top

Ook een veilige kruising voor voetgangers en rolstoelers in Lent

Raadsvergadering: 12 februari 2014 Agendapunt 12 Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Dorp Lent-13 Onderwerp: Fietstunnel MOTIE: Ook een veilige kruising voor voetgangers en rolstoelers in Lent. De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 12 februari 2014. Constaterende dat: • Er een raadsvoorstel is voorgelegd voor wijziging bestemmingsplan Dorp Lent betreffende...