content top

Beheer Hezelpoort parkeervoorziening

Gewoon Nijmegen heeft op 18 december de volgende motie ingediend, en deze is ook unaniem aangenomen! Raadsvergadering: 18 december 2013 Agendapunt 11 Raadsvoorstel: Project Hezelpoort Onderwerp: Werkcooperatie parkeergarage Hezelpoort. MOTIE: Een goed beheer is noodzakelijk van een parkeervoorziening! De Raad der gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 18 december...