content top

Motie Valkhof museum

Een museum voor gisteren, vandaag en de toekomst

Agendapunt:             9. Raadsvoorstel Aankoop en verbouwing Museum het Valkhof

Indiener:                     M.T. Buck (CDA)

Mede-indieners:        C.M.H. Daemen (GL), P. van Megen (D66), F. Jasper (GN),

P. Eigenhuijsen (VNN)

De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 3 maart 2021, 

Constaterende dat:

 • Het Raadsvoorstel Aankoop en verbouwing Museum het Valkhof een substantiële bijdrage van de gemeente vraagt;
 • De aankoop en verbouwing noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van Museum het Valkhof;
 • Museum het Valkhof behoort tot de culturele basisinfrastructuur van de stad en binnen de Erfgoedstrategie als vlaggenschip wordt benoemd binnen de gebiedsontwikkeling Valkhofkwartier.

Overwegende dat: 

 • Museum het Valkhof in alle opzichten de grootste erfgoedinstelling van onze stad is;
 • De cultuurhistorische collectie (Romeinen/Limes, middeleeuwen) van het museum uniek is voor Nijmegen en niet verloren mag gaan voor het publiek;
 • De substantiële bijdrage van de zijde van de gemeente naar idee van de indieners ook als maximum bijdrage dient te worden aangemerkt;
 • De plannen van Museum het Valkhof ambitieus zijn en het behalen van deze ambities noodzakelijk zijn om het beoogde bedrijfsresultaat te behalen;
 • Het Museum zich in een unieke historische omgeving in Nijmegen bevindt.

Roept het College op om: 

 1. Te borgen dat in alle plannen van het museum het cultuurhistorisch erfgoed uit (het Rijk van) Nijmegen bewaard blijft en aantrekkelijk gepresenteerd wordt;
 2. In ieder geval lopende de huidige subsidieperiode en de daaropvolgende subsidieperiode geen extra subsidie ter beschikking te stellen aan Museum het Valkhof. Kortom: te verzekeren dat het museum mogelijke tegenvallers in de exploitatie in deze periode op zal vangen binnen de museale begroting/organisatie zelf;
 3. De Raad jaarlijks op de hoogte te brengen van de vorderingen in het realiseren van de ambities en eventuele bijstellingen daarvan in het businessplan.
 4. In het ontwerp van de verbouwing meer rekening te houden met de historische omgeving van het museum.


Plaats een reactie