content top

Nijmeegs verzet zichtbaar in straten

Nijmeegs verzet zichtbaar in straten

Haal het Nijmeegse verzet bovengronds. Dat is de wens van de Nijmeegse raad. Een speciale commissie met historische experts verzamelde 20 namen van verzetslieden en een aantal plekken voor een stadsroute met historische ‘bakens van verzet’. Vandaag is het rapport aangenomen in het college en zijn de namen bekend .
Met het initiatiefvoorstel ‘Haal het Nijmeegse verzet bovengronds’ gaf de raad het college de opdracht om met een werkgroep van experts tot een ‘groslijst’ van mogelijke namen te komen en vervolgens met een voorstel voor straatnamen te komen en een voorstel voor Bakens van Verzet. De Commissie ‘Nijmeegs verzet zichtbaar maken’bestaat uit Anneke Nolet (auteur over vrouwen in het Nijmeegse verzet), Lennert Savenije (historicus Radboud Universiteit), Joost Rosendaal (historicus Radboud Universiteit) en Henk Termeer (historicus, voorzitter werkgroep Oorlogsdoden, lid van het bestuur 4 en 5 mei comité Nijmegen en Numaga). De oproep voor suggesties in oktober leidde tot 19 reacties. De commissie heeft de voorgestelde namen en de namen op basis van het eigen onderzoek besproken. Het resultaat van deze gesprekken is een groslijst met 20 namen en een lijst van belangrijke plekken. Het advies is heel nadrukkelijk geen ranglijst of erelijst, maar een weloverwogen voorstel om bepaalde personen en locaties uit te lichten. De voorgestelde namen zijn niet bedoeld als een lijst van de ‘grootste’ of belangrijkste ‘verzetshelden’ van Nijmegen omdat de commissie van mening is dat de Nijmeegse verzetsdeelname zich in al haar diversiteit niet laat rangschikken.
Nu de namen van de verzetsdeelnemers zijn voorgesteld, start de procedure voor het voorstellen van de straatnamen. De ambtelijke werkgroep straatnaamgeving zal uit de groslijst van 20 namen een aantal straatnamen kiezen voor de geplande buurt ‘Hof van Holland’ in de wijk Lent. Vervolgens  beslissen college en raad. Het is de bedoeling om dit voor de zomer voor te leggen aan de raad. Ook het voorstel voor een stadsroute met Bakens van Verzet wordt nu verder uitgezocht.Plaats een reactie