? Gewoon Nijmegen: voor de belangen van de gewone Nijmegenaren!
content top

Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’


Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede rug van landelijke partijbazen in Den Haag. Eigenlijk is gN geen echte politieke partij, maar een protestpartij, een beetje in de sfeer van ‘de tegenpartij’ zoals Koot en Bie die ooit neerzette. gN zet zich gewoon op eigen kracht in voor de belangen van inwoners, inwonersgroepen en kleine ondernemers in Nijmegen. Ze staat vooral pal voor de ‘gewone mensen’ in de ‘gewone wijken’ en voor kleine ondernemers. Ze wil ‘de luis in de pels’ zijn in het Nijmeegse politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen. gN zal daarom haar stem scherp en kritisch laten horen als het college besluiten wil nemen die ten koste gaan van het welbevinden van ‘onze’ mensen. Maar we gaan ook mee met partijen in de raad als voorstellen en ideeën voor ‘onze’ mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat zie je ook aan de huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in Nijmegen maakt.

De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van haar onafhankelijke boegbeeld: Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. ‘En dat moeten er meer worden, als we wat willen bereiken’, aldus Jo.

De laatste jaren kreeg Jo met zijn kritische volkse debatstijl, ja dus in het Nijmeegs, de handen van menig Nijmegenaar op elkaar. Toch kreeg de partij, als het erop aan kwam, nog niet echt de kans om te scoren. De collegepartijen hielden elkaar in een ijzeren greep en weigerden ideeën van gN te verzilveren. En voor sommige andere partijen was gN een buitenbeentje, dat niet echt werd gepruimd. Naar de inhoud van de boodschap van de partij werd nauwelijks geluisterd. Ja, taal- en stijlfoutjes van Jo, daar werd fel op gereageerd. Lekker belangrijk! En als gN dan een motie indient waar de raad geen nee tegen durfde te zeggen (‘breng plannen dichterbij de gewone burger’), dan wordt deze gewoonweg niet uitgevoerd!

De komende jaren vaart gN dezelfde koers, dat zeker, maar ze wil met resultaten wel waarmaken waar ze voor staat. Zonder overigens met loze beloften te komen die achteraf niet nagekomen worden. Daarom is naar vernieuwing gezocht in de fractie om de boodschap van gN zonder pardon uit te dragen. Jo is en blijft als fractieleider natuurlijk het boegbeeld van de partij. En hij blijft ook in de toekomst zeker de knuppel in het hoenderhok gooien.

Dat is in de laatste periode minder gelukt, omdat Jo kampte met gezondheidsperikelen in de familie. En als hij dan zijn stem liet horen, zag je dat niet terug in de krant, want daar wordt Jo categorisch geweerd. Maar gN heeft nu nieuwe gezichten gezocht en gevonden. Echte Nijmegenaren die weten hoe het er aan toe gaat in de politieke arena. En de ervaring en kennis hebben om over de voor ons belangrijke onderwerpen hun zegje te doen.

Wat nog ontbreekt is nog meer dan de huidige 2 zetels in de raad om gN ook echt een vuist te laten maken. Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 en de manier waarop we dat in de raad voor het voetlicht gaan brengen moeten die verbinding leggen.

‘Doe maar gewoon Nijmegen’ blijft ons motto!

Gewoon Nijmegen Nieuws


Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’

Motie ‘Neem onze inwoners serieus en niet bij de neus’ Indiener: Charlotte Brand (PvdA) en Ton Roes (Gewoon Nijmegen) Mede-indieners: Jean-Paul Broeren (Stadspartij DNF) Betreft: Agendapunt 11 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling Beeldkwaliteitsplan Drijvende woningen, Lentse en Oosterhoutse plas (08/2019) en agendapunt 12 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijke deel…

Lees verder →

Onze reactie op de algemene beschouwingen

Voorzitter, geacht college, beste raadscollega’s, mensen op de tribune en mensen die aan het TV scherm gekluisterd zitten Vandaag is het ultieme moment om als raad met het nieuwe college van gedachten te wisselen over het te voeren beleid en de plannen voor de komende jaren. Normaliter vindt het debat hierover plaats in een algemene…

Lees verder →

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme

Motie: Compassie is geen zwakte en zorg voor de ongelukkige is geen socialisme (Citaat: Hubert Humphrey, Amerikaans Democratisch politicus en vicepresident 1911-1978) Motie behorend bij Agendapunt 9 Stadsbegroting 2019 Indiener: Ton Roes (Gewoon Nijmegen) De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 14 november 2018 Constaterende dat: • De burgemeester het Handvest voor Compassie…

Lees verder →

Gewoon Nijmegen op Twitter

Gewoon Nijmegen op Twitter Sinds half oktober beschikt Gewoon Nijmegen weer over een Twitter account: @gewoon_nijmegen. Dit is het officiële account van onze partij. Zoals bekend is, heeft onze partij altijd al een Twitter account gehad. Dit account werd altijd beheerd door inmiddels ex raadslid Ruud Klein Hemmink. Na zijn besluit om afscheid te nemen…

Lees verder →

Jo Janssen draagt stokje over aan Ton Roes

Na twee slapeloze nachten heeft onze fractievoorzitter Jo Janssen een heel moeilijk besluit moeten nemen. Hij was er echt van overtuigd dat we twee of meer zetels zouden krijgen. Dan had hij samen met goeie mensen het raadswerk kunnen voortzetten. Maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Dat betekent dat hij alleen in de raad…

Lees verder →