? Gewoon Nijmegen: voor de belangen van de gewone Nijmegenaren!
content top

Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’


Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede rug van landelijke partijbazen in Den Haag. Eigenlijk is gN geen echte politieke partij, maar een protestpartij, een beetje in de sfeer van ‘de tegenpartij’ zoals Koot en Bie die ooit neerzette. gN zet zich gewoon op eigen kracht in voor de belangen van inwoners, inwonersgroepen en kleine ondernemers in Nijmegen. Ze staat vooral pal voor de ‘gewone mensen’ in de ‘gewone wijken’ en voor kleine ondernemers. Ze wil ‘de luis in de pels’ zijn in het Nijmeegse politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen. gN zal daarom haar stem scherp en kritisch laten horen als het college besluiten wil nemen die ten koste gaan van het welbevinden van ‘onze’ mensen. Maar we gaan ook mee met partijen in de raad als voorstellen en ideeën voor ‘onze’ mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat zie je ook aan de huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in Nijmegen maakt.

De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van haar onafhankelijke boegbeeld: Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. ‘En dat moeten er meer worden, als we wat willen bereiken’, aldus Jo.

De laatste jaren kreeg Jo met zijn kritische volkse debatstijl, ja dus in het Nijmeegs, de handen van menig Nijmegenaar op elkaar. Toch kreeg de partij, als het erop aan kwam, nog niet echt de kans om te scoren. De collegepartijen hielden elkaar in een ijzeren greep en weigerden ideeën van gN te verzilveren. En voor sommige andere partijen was gN een buitenbeentje, dat niet echt werd gepruimd. Naar de inhoud van de boodschap van de partij werd nauwelijks geluisterd. Ja, taal- en stijlfoutjes van Jo, daar werd fel op gereageerd. Lekker belangrijk! En als gN dan een motie indient waar de raad geen nee tegen durfde te zeggen (‘breng plannen dichterbij de gewone burger’), dan wordt deze gewoonweg niet uitgevoerd!

De komende jaren vaart gN dezelfde koers, dat zeker, maar ze wil met resultaten wel waarmaken waar ze voor staat. Zonder overigens met loze beloften te komen die achteraf niet nagekomen worden. Daarom is naar vernieuwing gezocht in de fractie om de boodschap van gN zonder pardon uit te dragen. Jo is en blijft als fractieleider natuurlijk het boegbeeld van de partij. En hij blijft ook in de toekomst zeker de knuppel in het hoenderhok gooien.

Dat is in de laatste periode minder gelukt, omdat Jo kampte met gezondheidsperikelen in de familie. En als hij dan zijn stem liet horen, zag je dat niet terug in de krant, want daar wordt Jo categorisch geweerd. Maar gN heeft nu nieuwe gezichten gezocht en gevonden. Echte Nijmegenaren die weten hoe het er aan toe gaat in de politieke arena. En de ervaring en kennis hebben om over de voor ons belangrijke onderwerpen hun zegje te doen.

Wat nog ontbreekt is nog meer dan de huidige 2 zetels in de raad om gN ook echt een vuist te laten maken. Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 en de manier waarop we dat in de raad voor het voetlicht gaan brengen moeten die verbinding leggen.

‘Doe maar gewoon Nijmegen’ blijft ons motto!

Gewoon Nijmegen Nieuws


Gewoon Nijmegen nu

NIJMEGEN – De politieke partijen Gewoon Nijmegen en VoorNijmegen.Nu gaan samen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in als Gewoon Nijmegen.Nu. Dat laten de twee lokale partijen in een gezamenlijke verklaring weten.Gewoon Nijmegen – een geesteskind van de bekende Nijmeegse ondernemer Jo Janssen – en VoorNijmegen.Nu hebben momenteel allebei één zetel in de Nijmeegse gemeenteraad. Dat…

Lees verder →

Gewoon Nijmegen gaat samen met Voor Nijmegen nu.

Gewoon Nijmegen gaat samen met Voor Nijmegen nu. ,,Onze standpunten zitten nu al dicht bij elkaar, we zitten vaak op een lijn. Een samenwerking zat er al een behoorlijke poos aan te komen”, zegt Eigenhuijsen. ,,Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is daarvoor nu het juiste moment aangebroken. We kunnen elkaar wel gek maken, maar…

Lees verder →

Veur-Lent – een prachtige bouwlocatie

Veur-Lent -een prachtige bouwlocatie Om een genuanceerde benadering te schetsen is het tijd om ook een ander geluid te laten horen voor de aanpak en visie op Veur-Lent. En zeker als de locatie zich zo duidelijk leent voor bebouwing en bebouwing ons helpt aan de zo noodzakelijke extra woningen. Daarnaast is er met name ook…

Lees verder →

Motie Valkhof museum Een museum voor gisteren, vandaag en de toekomst Agendapunt:             9. Raadsvoorstel Aankoop en verbouwing Museum het Valkhof Indiener:                     M.T. Buck (CDA) Mede-indieners:        C.M.H. Daemen (GL), P. van Megen (D66), F. Jasper (GN), P. Eigenhuijsen (VNN) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 3 maart 2021,  Constaterende dat: Het Raadsvoorstel…

Lees verder →

Gradus

Moeder, ’t is weer mis. Nee hoor, Nijmegen krijgt een Graodus fan Nimwegen straat. Op ons initiatief en met steun van Gewoon Nijmegen en Stadspartij Nijmegen heeft de raad unaniem ingestemd met onze motie. Het woord is nu aan het college.Maar waar vind jij dat de Graodus fan Nimwegen moet komen?

Lees verder →