? Gewoon Nijmegen: voor de belangen van de gewone Nijmegenaren!
content top

Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’


Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede rug van landelijke partijbazen in Den Haag. Eigenlijk is gN geen echte politieke partij, maar een protestpartij, een beetje in de sfeer van ‘de tegenpartij’ zoals Koot en Bie die ooit neerzette. gN zet zich gewoon op eigen kracht in voor de belangen van inwoners, inwonersgroepen en kleine ondernemers in Nijmegen. Ze staat vooral pal voor de ‘gewone mensen’ in de ‘gewone wijken’ en voor kleine ondernemers. Ze wil ‘de luis in de pels’ zijn in het Nijmeegse politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen. gN zal daarom haar stem scherp en kritisch laten horen als het college besluiten wil nemen die ten koste gaan van het welbevinden van ‘onze’ mensen. Maar we gaan ook mee met partijen in de raad als voorstellen en ideeën voor ‘onze’ mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat zie je ook aan de huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in Nijmegen maakt.

De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van haar onafhankelijke boegbeeld: Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. ‘En dat moeten er meer worden, als we wat willen bereiken’, aldus Jo.

De laatste jaren kreeg Jo met zijn kritische volkse debatstijl, ja dus in het Nijmeegs, de handen van menig Nijmegenaar op elkaar. Toch kreeg de partij, als het erop aan kwam, nog niet echt de kans om te scoren. De collegepartijen hielden elkaar in een ijzeren greep en weigerden ideeën van gN te verzilveren. En voor sommige andere partijen was gN een buitenbeentje, dat niet echt werd gepruimd. Naar de inhoud van de boodschap van de partij werd nauwelijks geluisterd. Ja, taal- en stijlfoutjes van Jo, daar werd fel op gereageerd. Lekker belangrijk! En als gN dan een motie indient waar de raad geen nee tegen durfde te zeggen (‘breng plannen dichterbij de gewone burger’), dan wordt deze gewoonweg niet uitgevoerd!

De komende jaren vaart gN dezelfde koers, dat zeker, maar ze wil met resultaten wel waarmaken waar ze voor staat. Zonder overigens met loze beloften te komen die achteraf niet nagekomen worden. Daarom is naar vernieuwing gezocht in de fractie om de boodschap van gN zonder pardon uit te dragen. Jo is en blijft als fractieleider natuurlijk het boegbeeld van de partij. En hij blijft ook in de toekomst zeker de knuppel in het hoenderhok gooien.

Dat is in de laatste periode minder gelukt, omdat Jo kampte met gezondheidsperikelen in de familie. En als hij dan zijn stem liet horen, zag je dat niet terug in de krant, want daar wordt Jo categorisch geweerd. Maar gN heeft nu nieuwe gezichten gezocht en gevonden. Echte Nijmegenaren die weten hoe het er aan toe gaat in de politieke arena. En de ervaring en kennis hebben om over de voor ons belangrijke onderwerpen hun zegje te doen.

Wat nog ontbreekt is nog meer dan de huidige 2 zetels in de raad om gN ook echt een vuist te laten maken. Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 en de manier waarop we dat in de raad voor het voetlicht gaan brengen moeten die verbinding leggen.

‘Doe maar gewoon Nijmegen’ blijft ons motto!

Gewoon Nijmegen Nieuws


Motie: draag de Graafseweg niet ten grave.

Afbeelding met tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving

Motie: Draag de Graafseweg niet ten grave. Motie behorende bij agendapunt 29 van de raadsvergadering van 10 juni 2020. Indieners: Maarten Bakker (VVD), Jean Paul Broeren (Stadspartij DNF), Mark Buck en Delano van Luik (CDA), Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu), Frank Jasper (Gewoon Nijmegen), Hans van Deurzen en Will Reichgelt (50-plus). De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare…

Lees verder →

Gewoon Nijmegen is tegen betaald parkeren in de wijken! Parkeren voor je huis moet je straks betalen zegt GroenLinks. Terwijl niemand dat wil, het is duur, het is onzin en het is dictatuur. De wethouder van Groen Links zegt: “Al zeggen de wijken nee, betaald parkeren komt er”. Pure dictatuur. Wat wij vinden: -er wordt…

Lees verder →

Maiden speech Frank Jasper

https://drive.google.com/file/d/1GEz2oSLwbZ4T1Cd8Gq6JDtIfzFcRWDh0/view Open deze link om het filmpje te kunnen zien waarin Frank Jasper zijn maidenspeech uitspreekt tijdens de politieke avond van woensdag 4 maart 2020.

Lees verder →

Officiële herdenking slachtoffers V1-bominslag Waterkwartier 18 februari 1945 Dinsdag 18 februari a.s. is het 75 jaar geleden dat om 05.28 uur op de hoek Biezenstraat – Waterstraat (waar nu het klooster van de zusters Clarissen is gevestigd) een Duitse V1 bom insloeg. Hierbij kwamen vier burgers om het leven en raakten vele anderen gewond. In…

Lees verder →

Nijmeegs verzet zichtbaar in straten

Nijmeegs verzet zichtbaar in straten Haal het Nijmeegse verzet bovengronds. Dat is de wens van de Nijmeegse raad. Een speciale commissie met historische experts verzamelde 20 namen van verzetslieden en een aantal plekken voor een stadsroute met historische ‘bakens van verzet’. Vandaag is het rapport aangenomen in het college en zijn de namen bekend ….

Lees verder →