content top

Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’


Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede rug van landelijke partijbazen in Den Haag. gN zet zich gewoon op eigen kracht in voor de belangen van inwoners en inwonersgroepen in Nijmegen. Ze staat vooral pal voor de ‘gewone mensen’ in de ‘gewone wijken’. Ze wil ‘de luis in de pels’ zijn in het Nijmeegse politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen. gN zal daarom haar stem scherp en kritisch laten horen. Maar gaat ook mee met partijen in de raad als voorstellen en ideeën voor ‘onze’ mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat zie je ook aan de huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in Nijmegen maakt. (Zie ook pagina verkiezingsprogramma 2014-2018). De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van zijn onafhankelijke boegbeeld: Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. ‘En dat moeten er meer worden, als we wat willen bereiken’, aldus Jo. Daarom heeft gN nieuwkomers verwelkomt in de fractie en een uitgebalanceerde kandidatenlijst opgesteld (zie ook pagina fractie).  

 

GN JO def1 GN RUUD def1
Jo Janssen

Ruud Klein Hemmink

Lijsttrekker en raadslid

Raadslid

Gewoon Nijmegen Nieuws


Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger

Motie behorende bij agendapunt 8: Stadsbegroting 2017-2020 (99/2016) Raadsvergadering 2 november 2016. le  Indiener: Jo Janssen Motie: Breng plannen dichterbij de gewone burger. De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 2 november 2016 Constaterende dat: Het bestuur van Nijmegen de burgers goed inzicht wil geven in wat ze doen en waar het gemeenschapsgeld…

Lees verder →

Orange Fonds geeft 13.000 euro voor nieuwe stadstuin

Oude Weeshuis

Stichting Benedenstad Nijmegen heeft samen met wijkbewoners en met gebruikers van buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen een plan gemaakt voor de realisatie van een nieuwe stadstuin. Met deze mensen en met de vrijwilligers van gezondheidscentrum ’t Weeshuis hebben we een mooi plan ontwikkeld. De tuin moet een recreatieplek worden voor…

Lees verder →

Zomernota 2016

De zomernota.   Bij het doorlezen van dit stuk komt vooral naar voren dat de huidige coalitie weinig initiatief toont voor en in de stad. Eerder is het een beleid van vooral zorgen dat de boot blijft drijven en dat ze rustig voort varen. Nieuwe initiatieven worden niet echt genomen door dit college of door…

Lees verder →

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde geve...

Motie: “We maken er toch geen blokkendozen van! Wees creatief met de vijfde gevel.   De Raad der Gemeente Nijmegen, bijeen in openbare vergadering, op 11 mei 2016 Constaterende dat: Het college de raad heeft geïnformeerd over het ambitiedocument Hof van Holland- Broodkorf-Woenderskamp  Overwegende dat: Het betreffende gebied door de  recessie etc al veel heeft…

Lees verder →

Initiatief voorstel: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!

INITIATIEFVOORSTEL: Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar!   Onderwerp: Noodopvang en sociale huisvesting, werkgelegenheid   Initiatiefvoorstel aan de raad om een versnelling in de sociale woningproductie te krijgen, de verliezen in de grondexploitaties te beperken, werkgelegenheid te stimuleren en jongeren en ouderen gepaste, betaalbare huisvesting aanbieden. Ingediend door: Gewoon Nijmegen, Ruud Klein Hemmink…

Lees verder →